Afgørelsessporet:
Hvis I på det første møde i Statsforvaltningen, også kaldet samarbejdsmødet, ikke kan blive enige om et fremtidigt samvær for Jeres barn, så vil Statsforvaltningen træffe en afgørelse for Jer. Juristen skal belyse barnets perspektiv inden en endegyldig afgørelse, feks. ved at indhente udtalelser fra barnets sundhedsplejerske, børnehave, skole eller andre instanser som vil være relevante og som kan hjælpe med til at give juristen et billede af barnet. Er barnet modent nok til en børnesamtale, så vil barnet skulle ind til Statsforvaltningen for at tale med en børnesagkyndig. Når barnet er fra ca. 7 år, ses det oftest at Statsforvaltningen ønsker at tale med barnet. Efter at have belyst barnets perspektiv, vil Statsforvaltningen træffe en afgørelse.