Aftalesporet:
Statsforvaltningens fornemmeste opgave, er at få Jer forældre, til at finde den løsning der er bedst for Jeres børn. I kender barbet bedst og ved hvad det har brug for. Mødelederen vil forsøge at få Jer til at indgå kompromisser og vil guide Jer i den retning, som overordnet set, vil være hensigtsmæssigt for Jeres barn. Hvis I opnår enighed på mødet, vil der blive lavet en skriftlig aftale, som vil blive noteret på en blanket. Denne blanket hedder en samværsaftale og kan ses her. Denne aftale er juridisk gyldig og kan kun ændres hvis I som forældre er enige om det, eller hvis I får lavet ændringer i den gennem et nyt møde i Statsforvaltningen. Den kan også tjene som formål, at tvangsfuldbyrde samværet med fogedrettens hjælp.