Samvær og trivsel har nogle ambitioner for fremtiden.

  • Vi ønsker fortsat at kunne rådgive medlemmer dagligt.
  • Vi ønsker fortsat at kunne deltage som bisiddere, hvis vores medlemmer ønsker det.
  • Vi ønsker oftere at lave arrangementer og foredrag rundt i hele landet.
  • Vi ønsker flere medlemmer i vores Facebookgruppe, så vi kan rådgive mange flere.
  • Vi ønsker med tiden at samarbejde med allerede eksisterende foreninger, med udgangspunkt i barnets bedste.
  • Vi ønsker at kunne tilbyde mæglingssamtaler til forældre, således at de kan nå til enighed om en samværsaftale, udenom offentlige instanser.