Alle, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt benytte sig af Forvaltningslovens §8 og lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden, f.eks. Statsforvaltningen eller kommunen, kan dog kræve at parten selv medvirker personligt. Det er derfor

Retten  til at lade sig repræsentere eller bistå, kan kun fraviges i særlige tilfælde. Det er altid myndigheden der træffer afgørelse om dette.

Der er ingen regel om hvem der kan fungere som bisidder eller parts repræsentant. Det vil sige man kan benytte sig af familie, venner, juridiske personer eller faglige organisationer/foreninger. Dog kan man ikke lade sig repræsentere af en umyndig person, eller en person under værgemål efter værgemålslovens § 5.