Bisidder

Rådgiverne i Samvær og Trivsel, kan fungere som bisidder i din sag. Vi har stor erfaring i at sidde med til møder i Statsforvaltningen og vi vil sætte dig godt ind i mødeforløbet inden mødets start. Vi snakker naturligvis din sag rigtig godt igennem inden mødet og læser gerne de papirer igennem du har modtaget.

Vi kan også fungere som bisidder til møder med kommunen, institutioner m.m. Hvis du har behov for at medbringe en bisidder til andre møder, kan du altid kontakte os omkring det, hvorefter vi vil tage en snak om muligheden heraf.

Vi forbeholder os retten til selv at bestemme, hvem af rådgiverne der kan deltage. Vi tager ikke penge for at være bisidder, men vi forventer at du betaler for vores transport.

I 2018 kan rådgiverne kun ved særlige lejligheder, fungere som bisidder, grundet private omstændigheder. Kontakt os med en forespørgsel herom.