Det praktiske:
Begge forældre har forsørgelsespligt over deres fælles barn. Det vil sige, at begge forældre økonomisk skal bidrage til barnet, indtil det bliver 18 år. Forældrene kan vælge at deles om alle udgifter, eller det kan aftales at den ene forælder betaler børnebidrag til den anden forælder.
Ved enighed om en aftale om børnebidrag, kan denne blanket benyttes til at dokumentere det aftalte.
Ved uenighed om hvorvidt der skal betales børnebidrag eller beløbets størrelse, kan man anmode Statsforvaltningen om at fastsætte beløbet. Det kan man bruge dette link til.
Beløbets størrelse kan findes her.
Der er også mulighed for at anmode om forhøjet børnebidrag, hvilket du kan læse mere om her.

Det er muligt at få Udbetaling Danmarks hjælp til at inddrive børnebidraget hvis samværsforælderen ikke bidrager til barnets forsørgelse eller har svært ved at få overført bidraget regelmæssigt. Dette kan man læse mere om her.

Deleordning:
Som udgangspunkt betales der ikke børnebidrag ved 7/7 eller 8/6 ordninger, så længe samværsforælderen selv sørger for tøj og på anden vis bidrager til udgifter omkring barnet. Hvis der ikke er fælles forældremyndighed, vil der stort set altid skulle betales børnebidrag, trods deleordning.

Tøj:
Hvis der betales børnebidrag, skal den forælder der har bopælen, sørge for tøj til brug under samværet, i passende mængde til årstiden. Hvis der er tale om f.eks. 14 dages ferie, skal man ikke levere 14 sæt tøj, men tænk på hvad man selv ville medbringe og gå ud fra det. En anden mulighed kan være at bopælsforælderen lader et passende antal sæt tøj ligge hos samværsforælderen, så der ikke skal tøj med frem og tilbage mellem samværene. Det kan også være rart for barnet, som ikke skal føle det ‘bor i en kuffert’.

Efterskoleophold:
Under normale omstændigheder er det bopælen der skal betale dette, men vi ser ofte at forældrene er enige om efterskole og på en eller anden vis deler udgiften. Samværsforælderen er dog ikke forpligtet til at bidrage til et efterskoleophold.