Børnesagkyndig rådgivning:
Børnesagkyndig rådgivning er et tilbud til forældre, som har et udgangspunkt i at blive enige om en aftale der er til gavn for barnet. Mødets indhold er bestemt af Jer og I vil få hjælp til at nærme Jer en aftale om samvær. Mødet er frivilligt og ledes af en børnesagkyndig rådgiver der er ansat i Statsforvaltningen. Den børnesagkyndige er uafhængig af en eventuel sag og kender kun Jeres navne og barnet alder, ved mødets start. Resten af oplysningerne kommer på mødet fra Jer forældre.

Læs mere om børnesagkyndig rådgivning her.