Samvær og trivsel

Samvær og Trivsel består af frivillige rådgivere, med en bred vifte af kompetencer. Vi rådgiver mange forældre og pårørende, i sager med relation til skilsmisse. Vi kan hjælpe dig før, under og efter skilsmissen, med at få lavet en aftale, som både børn og forældre har det godt med. Der er desuden nogle juridiske retningslinjer, som kan være svære at gennemskue, hvis man ikke er bekendt med lovgivningen.

Står du og skal skilles og I har børn sammen, vil det være en god ide at tage kontakt til Samvær og Trivsel, for at få nogle redskaber til det gode samarbejde. Det er vigtigt, at I får en god ordning med børnene på plads tidligt i forløbet, da det vil gavne samarbejdet mellem Jer i tiden der kommer. Husk at holde fokus på børnene og få evt. hjælp til en hensigtsmæssig dialog, så I kommer rigtig godt fra start.

Mere konkret kan vi rådgive dig, hvis du står og skal i Statsforvaltningen og har brug for at vide, hvad der helt nøjagtigt skal ske. Vi vil forberede dig på de møder du skal til og give dig et indblik i, hvad du kan forvente af sagsbehandlingen. Vi kan forberede dig på forløbet og give dig overblik over sagen.
Hvis din sag skal for retten ifbm. forældremyndighed eller bopæl, kan vi desuden give dig et indblik i fremgangsmåden. Har du en sag i fogedretten, så kan vi også hjælpe dig med at få et overblik over din sag.
I forhold til kommunen, har vi dybdegående viden om Forældreansvarsloven, Serviceloven og ved en børnefaglig undersøgelse (§50 undersøgelse), kan det altid være rart at gennemgå forløbet med nogen udenforstående.

Vores fokus er – og vil altid være – barnets bedste! Det vil sige, at du kan forvente, at vi giver dig rådgivning, i forhold til det vi mener, er det bedste for barnet, ud fra det du fortæller os. Vi vil måske rådgive dig ad en anden vej end du forestiller dig, da det kan ske at vi har et andet perspektiv på sagen. Vi er neutrale i det omfang det handler om mor eller far, bopæl eller forældremyndighed, men vi vil altid fortælle dig helt oprigtigt, hvis vi føler du har brug for at få flyttet fokus et andet sted hen. Når man står i en sag, med børn involveret, så kan det være svært at se det hele på afstand, da man naturligvis er følelsesmæssigt påvirket. Man får ofte kun øje på de ting man har haft i sigte hos den anden part og formår derfor ikke altid, at have fokus på det vigtige – nemlig barnet. Her kan vi hjælpe!

Et højt konfliktniveau kan være utrolig opslidende på børnene og det kan præge deres fremtid og deres forhold til den ene eller begge forældre. Som forælder kan man føle, at man har kæmpet mange kampe og slugt en del kameler på vejen, så det er helt naturligt, hvis man hen af vejen løber tør for energi. Men husk hele tiden på, hvad du selv kan gøre, for at få samarbejdet til at køre uproblematisk.

Rådgivning

livstraetSager vi rådgiver om kan bl.a. være:

 • Udformning af en samværsaftale ved enighed
 • Forældremyndighed
 • Bopæl
 • Samvær
 • Børnebidrag og økonomi
 • Konflikter og samarbejdsvanskeligheder, herunder kommunikation og dialog
 • Samarbejde med kommunen, institutioner m.m.
 • Forældrefremmedgørelse
 • Tilbageholdelse af børn
 • Statsforvaltningen og domstol
 • Transport ifbm. samvær
 • Lovgivning og juridske dokumenter i relation til domstole, statsforvaltning, kommune mm.
 • Børns reaktioner i forhold til skilsmissen og eventuelle konflikter