Skolevalg:
Ved delt forældremyndighed skal man være enige om skolevalg. Begge forældre skal være enige om at melde barnet ind i en skole og de skal også være enige om at melde barnet ud, f.eks. i forbindelse med flytning til en anden by.
Kan man ikke blive enige, så sker der næsten altid det, at barnet kommer til at gå på distriktskolen.

Forælderintra:
Forældre med del i forældermyndigheden, har ret til adgang til skolens forælderintra. Hvis skolen ikke vil give en forælder med del i forældermyndigheden et login, må der tages kontakt til statsforvaltningen så dette kan italesættes overfor skolen.
En forælder med fuld forældermyndighed, bestemmer om samværsforælderen må få login til forælderintra. Dette anbefaler vi, så begge forældre har adgang til oplysninger om barnets dagligdag.

Møder i skole:
Møder er for den eller de forældre med del i forældremyndigheden. Har en forælder fuld forældremyndighed, kan denne forælder vælge at lade den anden forælder deltage i sådanne møder. Det er som oftest det bedste for børnene, når begge forældre kan være en aktiv del af deres liv.

Orientering om barnet i skolen:
En forælder uden del i forældermyndigheden, har ikke ret til at deltage i møder vedr. barnets dagligdag i skolen. Forælderen har dog ret til orientering vedr. barnets faglige og sociale kompetencer i skoleregi. Det er op til skolen at bestemme hvordan denne orientering skal foregå og kan derfor foregå mundtligt såvel som skriftligt. Skolen er også bestemmende i hvor meget information der gives.