Det praktiske:

Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos, og for transporten af barnet i forbindelse med samvær. Det er forældrenes beslutning, hvordan dette ansvar skal løftes. Derfor vil forældrene kunne aftale den transportordning, som de mener, er bedst for deres barn, og mest hensigtsmæssig i forhold til deres situation. Forældrene skal derfor, under hensyn til det fælles ansvar, selv foretager den konkrete tilrettelæggelse af transporten. Forældrene kan eksempelvis vælge at fordele transporten på den måde, som det ofte sker, nemlig ved at samværsforælderen sørger for afhentningen af barnet ved samværets begyndelse, og bopælsforælderen sørger for afhentningen af barnet i forbindelse med afslutningen af samværet. Dette er også den løsning vi anbefaler, da det føles rart for barnet, at blive hentet af den forælder det skal være sammen med.

Da forældrenes fælles ansvar for transporten af barnet i forbindelse med samvær fremgår direkte af loven, skal statsforvaltningen som udgangspunkt ikke løse tvister mellem forældrene om transporten ved en afgørelse. Det kan dog ikke afvises, at der vil være situationer, hvor statsforvaltningen vil skulle træffe afgørelse om feks. overleveringssted, men dette ser vi ganske sjældent.

Hjælp til transportudgifter:

Da begge forældre skal deltage i transporten af barnet i forbindelse med samvær, herunder afholde udgifterne hertil, er der mulighed for, at både bopælsforælderen og samværsforælderen kan ansøge kommunen om at få dækket udgifter i forbindelse med transporten af barnet, jf. § 83, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Dette forudsætter ikke, at der er truffet en afgørelse om transport.